گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات در حجم 31 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

مقدمه

فصل اول :

ارائه اطلاعات کلي از محل کارآموزي

 1-1نوع فعاليت

2-1تعداد پرسنل

ارائه اطلاعات کلي ومختصر در مورد بخش فني ومهندسي اداره مخابرات

3-1 مساحت

4-1 ترکيب مديران

فصل دوم :

1-2مرور کلي بر حسابداري اداره مخابرات

2-2 تعريف مستخدم

5-2مرخصي ها ازديد مالي

6-2طريقه محاسبه حقوق

7-2محاسبه اضافه کار

8-2محاسبه ماليات

(9-2) نحوة محاسبة حق الزحمه مأموريت

(10-2) نحوة محاسبه بازنشستگي

(2-11)  نحوة محاسبه 5/22 % بازنشستگي سازمان كشوري

(12-2)خلاصه اي از نحوة تنظيم سند

(13-3) اطلاعات مختصر در ارتباط با واحد پيمانكاري ادارة مخابرات

(14-2) طريقه محاسبه حقوق مربوط به پيمانكاران دفاتر خدمات ارتباطي شهري

15-2  ارائه گزارشات روزانه . هفتگي . ماهانه

فصل سوم :

  اظهار نظر و پيشنهادات

 

 


اینجا هم مشاهده کنید